Procedura de admitere a preșcolarilor și elevilor.

Admiterea unui copil  nou în instituțiile Luca presupune parcurgerea mai multor etape:

1. Comunicarea intenției de înscriere
2. Vizita la sediul instituției de învățământ
3. Interviul cu copilul
4. Procedura de înscriere/ Întocmirea dosarului personal al copilului

1. Comunicarea intenției de înscriere se poate face prin una din următoarele variante:
accesarea site-ului www.scoalaluca.ro;
apelarea directă la numărul 0744894206/0721335161;
trimiterea unui e-mail la adresa office@scoalaluca.ro
și programarea unei vizite la unul din sediile noastre.

2. VIZITA la sediul instituției de învățământ.

Managerul instituției organizează o întânire cu părinții în care:
• Se discută OFERTA EDUCAȚIONALĂ (pentru grupa/clasa pentru care se solicită înscrierea);
• Se prezintă OFERTA CLUBURILOR OPȚIONALE;
• Se transmit detaliile referitoare la susținerea interviului cu preșcolarul/elevul;
• Se viziteaza gradinița/școala, pentru ca părinții să fie familiarizați cu mediul școlar.

3. Interviul cu preșcolarul/elevul/parinții săi.

În intervalul programat pentru interviu, copilul este observat psiho-pedagogic, de către consilierul școlii, care urmărește aspecte cognitive, psiho-motrice, sociale, dar și ce țin de relația cu sine, de modul în care copilul își gestionează emoțiile și, nu în ultimul rând, dezvoltarea limbajului.

4. Întocmirea dosarului personal al preșcolarului/elevului.

Se vor depune la secretariatul unității școlare, spre înregistrare și analiză, următoarele documente:
a. oferta educațională semnată și completată în 2 exemplare;
b. copie de pe certificatul de naștere al copilului;
c. copii de pe cărțile de identitate ale părinților.
d. dovada plății taxelor școlare prevăzute în Contractul Educațional

* Admiterea candidaților de liceu se va face în ordinea mediei anuale  din clasele V-VIII

Locațiile LUCA

Herăstrău

Herăstrău

Tei

Floreasca

Tei